Inloggen

Geert-Jan van Schijndel is met ingang van 1 maart benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Leystromen. Hij volgt Jan Arie Scholten op die deze functie gedurende 7 jaar vervulde.

De heer van Schijndel woont in Tilburg. Hij heeft ruime ervaring als organisatieadviseur, als financieel-, algemeen-, en strategisch directeur en als bestuurder/toezichthouder van verschillende verenigingen en stichtingen. Zo is hij bijvoorbeeld voorzitter van de Raad van Toezicht van stichting De Wever in Tilburg