Inloggen

Nieuwe huurdersorganisatie opgericht

Alweer een mooie mijlpaal! Vorige week ondertekenden onze bestuurder Marie-Thérèse Dubbeldam samen met Peter van Huijgevoort de samenwerkingsovereenkomst tussen Leystromen en stichting Huurders Belangen Leystromen (stichting HBL).

Het bestuur van stichting HBL heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een nieuwe huurdersorganisatie op te richten. Dan is het altijd mooi om aan het eind van het traject dit te bekrachtigen in een samenwerkingsovereenkomst.

In de samenwerkingsovereenkomst hebben we afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie, het betrekken van huurders bij standpuntbepaling en het beschikbaar stellen van middelen zodat stichting HBL haar werkzaamheden goed kan uitvoeren.

In het voorjaar hoort u meer over stichting HBL!