Inloggen

Leystromen stopt samenwerking met SHL

Leystromen stelt de klant centraal. De mening en betrokkenheid van onze bewoners vinden wij heel belangrijk. Wettelijk gezien heeft een huurdersorganisatie daar een taak in. Een goede samenwerking met de huurdersorganisatie is daarom voor ons van groot belang.

De wet stelt voorwaarden aan een huurdersorganisatie
In de Wet op het overleg huurders verhuurder staat beschreven aan welke voorwaarden een huurdersorganisatie moet voldoen. Bijvoorbeeld dat zij de huurders raadpleegt die ze vertegenwoordigt en verantwoording aflegt. Helaas hebben wij geconstateerd dat SHL niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet. SHL kwalificeert zich daarom niet als vertegenwoordiging van de huurders van Leystromen. Dat is de reden dat waarom wij het moeilijke besluit hebben genomen de samenwerking met SHL te stoppen.

Leystromen vindt de mening van huurders belangrijk
Wij vinden het belangrijk de stem van de huurder te horen op allerlei verschillende manieren en niveaus. Individueel, op wijk- en complexniveau, maar ook op centraal niveau. Daarom is het belangrijk om samen te kunnen werken met een gekwalificeerde centrale vertegenwoordiging van huurders. Wij kijken naar de toekomst en werken samen met onze huurders hard verder aan huurdersinspraak en participatie.  

Leystromen blijft werken aan huurdersparticipatie
Wij zijn op veel verschillende manieren bezig met huurdersparticipatie. Zo werken we met bewonerscommissies, actieve huurders, een digitaal huurderspanel en woongenotteams. Wij zijn enorm blij en trots op zoveel betrokken bewoners.  

Hier leest u meer over hoe wij onze bewoners betrekken.