Inloggen

Leerlingen en zij-instromers aan de slag bij aannemers die voor Leystromen werken

Onze bestuurder Roland Marx ondertekende het Charter van het Stimuleringsfonds LerenWerken Regio Tilburg (StiFo)

Kerndoelstelling van StiFo is om leerlingen en zij-instromers in de bouwsector het vak in de praktijk te leren door het aanbieden van waardevolle leerwerkplekken. StiFo realiseert dat door met opdrachtgevers van bouwprojecten overeen te komen om in hun bestekken op te nemen dat een bepaald deel van de loonsom door de aannemer(s) moet worden ingevuld door deze doelgroep. Dit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Social Return On Investment (SROI). 

Met de ondertekening van het Charter spreken wij als opdrachtgever van bouwprojecten (nieuwbouw, renovatie en onderhoud) de intentie uit aan deze kerndoelstelling van StiFo concreet invulling te willen geven. Dat betekent dat bij bouwprojecten  leerlingen en zij-instromers zullen worden ingezet door  onze aannemers en onderaannemers. 

StiFo is een initiatief van de 3 opleidingsbedrijven binnen de bouwsector in de regio Midden-Brabant: Bouwmensen, Installatiewerk en Schilders^COOL. De provincie Noord-Brabant heeft een startsubsidie verleend. De bedoeling is dat het fonds op zo'n kort mogelijke termijn zonder subsidie kan functioneren.

Leystromen is de eerste corporatie in de regio die het Charter van  StiFo ondertekent. De verwachting is dat op korte termijn nog een aantal maatschappelijke opdrachtgevers hetzelfde zullen doen. Bijvoorbeeld andere woningcorporaties, maar ook gemeenten en onderwijsinstellingen