Inloggen

Leystromen maakt het duidelijk!

Vandaag ondertekende onze bestuurder Marie-Thérèse Dubbeldam de ‘Aanpak Midden-Brabant’. Hiermee onderstrepen we dat het terugdringen van laaggeletterdheid erg belangrijk vinden en ons daarvoor actief inzetten.

Moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden is een groot probleem. Dat heeft enorme invloed op iemands zelfvertrouwen, functioneren en sociale contacten.

We zetten ons in door bijvoorbeeld duidelijke taal te gebruiken in onze communicatie en ervoor te zorgen dat persoonlijk contact altijd mogelijk is.

Maar dat niet alleen. We bespreken taal-, reken- en digitale vaardigheden met onze medewerkers én met onze klanten. Zo nodig verwijzen we door naar een Taalhuis.

En we zorgen ervoor dat ook ons netwerk (nog meer) aandacht krijgt voor deze vaardigheden.

Wilt u leren lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer? Kijk eens op de website van Taalhuis Midden-Brabant!