Inloggen

Huurders waarderen onze dienstverlening

Dienstverlening naar onze huurders vinden we heel belangrijk. Uiteraard willen we daarom de ervaringen van huurders weten. Zo kunnen we continu verbeteren en aansluiten bij hun wensen.

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) meet continu onze dienstverlening. Huurders worden voor KWH-metingen bevraagd: hun ervaringen zijn dus bepalend. Bovendien worden de resultaten van de KWH-metingen beoordeeld door de Commissie Kwaliteitsverklaringen (CKV). De CKV is namelijk bevoegd het huurlabel toe te kennen.

De CKV oordeelde dat onze huurders de kwaliteit van onze dienstverlening zodanig waarderen, dat we het keurmerk ‘KWH-Huurlabel’ verder mogen voeren. Dat betekent dat onze huurders tevreden zijn over onze dienstverlening! Uiteraard blijven we dit volgen en blijven we streven naar verbetering.

De scores die we van onze huurders kregen per onderdeel zijn:

KWH-scores over 2020:

Algemene dienstverlening: 7,5
Woning zoeken 7,9
Nieuwe woning 7,9
Huur opzeggen 8,1
Reparaties 8,0
Onderhoud 7,4
Totaal 7,8

Voor verlenging van het keurmerk KWH-Huurlabel geldt dat de score voor de onderdelen Algemene dienstverlening, Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen, Reparaties en Onderhoud minimaal 7 moet zijn. En dat tenminste 85% van de huurders tevreden is per onderdeel. Een huurder is tevreden als hij gemiddeld een 6 (afgerond 5,5) of hoger geeft.