Inloggen

Goed wonen voor mens en dier

We verduurzamen woningen. Door deze goed te isoleren, houden we de woonlasten voor onze klanten betaalbaar. Maar dat betekent ook dat kieren, gaten en spleten in woningen verdwijnen. En daarmee ook de plekken waar huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen nesten maken.

Andere bewoners
Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen maken namelijk dankbaar gebruik van de gaten, kieren en holtes van uw huis. Hier bouwen ze hun nest, veilig en beschermd. Het zijn ook nog eens trouwe ‘medebewoners’, want elk jaar komen ze terug naar dezelfde plek. Wanneer wij woningen renoveren, houden we dus niet alleen rekening met uw wensen, maar ook met die van andere ‘bewoners’. Vogels en vleermuizen rond de huizen zijn ook voor ons mensen erg nuttig. Huismussen eten veel bladluizen. Gierzwaluwen en vleermuizen eten veel vliegen en muggen.

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming, waarin dieren en planten worden beschermd, ziet er ook op toe dat we hier rekening mee houden. Dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. We houden ons daarom aan deze wet: ook wij vinden het belangrijk dat deze beschermde dieren niet uitsterven.