Inloggen

Eerste stap in realiseren Beekdalpark

Op de plek van de voormalige sporthal en zwembad de Leye realiseert Leystromen samen met de gemeente Oisterwijk een zogenaamd ‘woonleeflandschap’: Beekdalpark. Er komen 75 tot 80 woningen in vier bouwblokken. Leystromen gaat 25 sociale huurwoningen bouwen. In Beekdalpark wordt wonen en zorg gecombineerd met veel ruimte voor openbaar groen, activiteiten en samenkomst.


In gesprek met omwonenden

Op dit moment bereidt de gemeente Oisterwijk de bestemmingsplanprocedure voor. Op dinsdag 24 oktober vond daarom een bijeenkomst met omwonenden van het plan plaats. Tijdens de avond zijn het concept-bestemmingsplan en het nog te doorlopen proces toegelicht. Ook konden aanwezigen tekeningen en impressies van het plan bekijken. De avond was goed bezocht, omwonenden hebben suggesties en opmerkingen meegegeven. De geluiden waren over het algemeen positief.

Directeur-bestuurder Marie-Thérèse Dubbeldam van woningcorporatie Leystromen: “We hebben een mooie stap gezet in het realiseren van Beekdalpark, samen met omwonenden. Daar ben ik als bestuurder erg blij mee, want wat wordt dit een mooie nieuwe wijk. Qua woningen, maar zeker ook qua concept van ‘zorgen voor elkaar’, zodat jong en oud er een fijne plek vinden om te wonen.”

Projectwethouder Anne Cristien Spekle is blij met de opkomst: “Wat we hier gaan doen is voor Oisterwijk uniek. Er is veel behoefte aan en interesse voor, dat bleek eerder al wel bij de algemene informatieavond in Tiliander eind 2022. We vinden het belangrijk om de omwonenden te betrekken bij het proces en te horen welke vragen, opmerkingen of suggesties er zijn. Die nemen we mee in onze afwegingen voordat we het ontwerpbestemmingsplan officieel ter inzage gaan leggen. Dat zal nog dit jaar zijn.”

Meer weten over deze ontwikkeling? Kijk dan op www.oisterwijk.nl/beekdal-park.

Vogelvluchttekening mogelijke inrichting en gebouwen