Inloggen

Budgetcoaching en vroegsignalering

Iedereen zit wel eens krap bij kas. Dat is heel vervelend! Het kan dan ook voorkomen dat klanten hun huur niet kunnen betalen. Als iemand zijn huur niet op tijd betaalt, nemen wij al snel contact op. Dan doen we omdat het belangrijk is dat schulden niet verder oplopen. Eén maand achterstand op de huurbetaling is misschien nog te overbruggen. Maar meer huurachterstand kan echt wel een probleem worden. Het gevaar voor meer schulden ligt dan op de loer.

We maken daarom betaalafspraken om de achterstand in termijnen terug te betalen. In sommige gevallen verwijzen we naar een (externe) budgetcoach die klanten begeleidt bij betalingsproblemen. In 2021 maakten 17 klanten daar gebruik van.

In specifieke situaties kunnen we tijdelijk financiële steun bieden met ons betalingsfonds. Daarbij moet wel aan een aantal criteria worden voldaan, bijvoorbeeld dat de situatie waarin de huurder is terechtgekomen, niet verwijtbaar is. In 2021 kenden we 5 aanvragen uit dit fonds toe.

Door een wetswijziging in 2021 kregen gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met andere partijen. Het doel hiervan is om mensen met schulden tijdig in beeld te krijgen en schuldhulpverlening aan te bieden. De gemeenten Goirle en Gilze en Rijen werkten in 2021 al met Vroegsignalering. Leystromen heeft hiervoor 40 klanten aangemeld.