Inloggen

Sporenring Goirle

Leystromen is bezig met de ontwikkeling van een appartementengebouw aan het einde van de Sporenring. Deze locatie is van Leystromen en ligt achter/ten oosten van het voormalige klooster aan de Tilburgseweg 209.

Najaar 2022 worden omwonenden uitgenodigd voor een informatieavond. Daarna overleggen we met de gemeente over het project.

Bij het maken van het ontwerp is rekening gehouden met de omgeving van het bouwplan. Doordat er een appartementengebouw wordt gebouwd, is er minder ruimte nodig en wordt het groen zoveel mogelijk ontzien. Verder komt de nieuwbouw op gepaste afstand van bestaande woningen aan de Sporenring en van de beschermde beukenbomen in het voormalige Kloosterbos.

De nieuwbouw wordt met de bestaande woningen verbonden door middel van een geluidsscherm langs de A58. Daar hebben nieuwe én bestaande bewoners van de Sporenring plezier van.

Start bouw
Nog niet bekend

Verwachte oplevering
Nog niet bekend, afhankelijk van wanneer de bouw begint

Aantal/type woningen
Ongeveer 42 appartementen met lift en 1 en 2 slaapkamers

Doelgroepen
Alle doelgroepen, maar vooral bedoeld voor 1-2 persoons huishoudens

Netto huurprijs per maand
Het grootste deel wordt verhuurd als sociale huurwoning (minder dan € 763,47, prijspeil 2022). Een kleiner deel valt onder vrije sector huur (tot ongeveer € 950,00, prijspeil 2022).

Start verhuur
Nog niet bekend

Houdt u er rekening mee dat u voor een huurwoning ingeschreven moet zijn als woningzoekende bij Woning in Zicht?

Foto's