Inloggen

Huuraanpassing

Betaalbaarheid is belangrijk. Wij stellen daarom voor onze woningen een redelijke en betaalbare huur vast. Ieder jaar passen we de huur per 1 juli aan. Klanten ontvangen voor 1 mei een brief over hun huuraanpassing. In deze brief leest u wat uw nieuwe huur wordt. En hoe u bezwaar kunt maken.

Huuraanpassing 2020
Leystromen mag de huur van uw woning elk jaar verhogen. De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen.

  • Voor de meeste huurders mag de huur vanaf 1 juli met maximaal 5,1% verhoogd worden (inflatie + 2,5%).
  • Voor huurders met een wat hoger inkomen mag de huur maximaal 6,6% verhoogd worden (inflatie + 4%)

Omdat wij betaalbaarheid belangrijk vinden, kiezen wij ervoor om uw huur niet maximaal te verhogen.


Andere regels voor sociale huurwoningen en vrije sector
De huuraanpassing voor huurders van een sociale huurwoning is anders dan voor huurders in de vrije sector. De huuraanpassing voor een sociale huurwoning moet aan meerdere regels voldoen. Deze regels gelden niet voor een vrije sector-woning

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! Misschien kunt u het antwoord ook al vinden bij de veelgestelde vragen.

Sociale huurwoningen

De huuraanpassing is gebaseerd op uw huidige kale huurprijs vergeleken met de maximale huurprijs die wij voor uw woning mogen vragen.

De maximale huurprijs is afhankelijk van de puntenwaardering van uw woning. Voor een paar complexen gelden andere percentages.

  • Uw huidige huur is lager dan 64% van de huurprijs die wij mogen vragen voor uw woning: wij verhogen uw huur met 3,6%.
  • Uw huidige huur ligt tussen 64% - 74% van de huurprijs die wij mogen vragen voor uw woning: wij verhogen uw huur met 2,6%.
  • Uw huidige huur is hoger dan 74% van de huurprijs die wij mogen vragen voor uw woning: wij verhogen uw huur met 0,2%.

Vrije sector woningen

De huuraanpassing is afhankelijk van de streefhuur.

  • Uw huidige kale huur is lager dan 95% van de streefhuur: wij verhogen uw huur met 3,99%.
  • Uw huidige kale huur ligt tussen 95% -105% van de streefhuur: wij verhogen uw huur met 2,6%.
  • U huidige kale huur is hoger dan 105% van de streefhuur: u krijgt geen huurverhoging.

Niet alle huurders krijgen dus dezelfde huuraanpassing. Soms heeft een huurder die er al heel lang woont een veel lagere huur dan buren die er pas wonen.

Huurverlaging of huurbevriezing

Is uw huur eigenlijk te hoog voor uw inkomen? Dan heeft u misschien elke maand moeite om de huur te betalen.

In sommige gevallen kan Leystromen besluiten om uw huur op 1 juli niet te verhogen. Dat heet huurbevriezing. Daar moet u ons zelf om vragen!
Soms is het dan zelfs mogelijk dat uw huur lager wordt.

Dat hangt af van
- het aantal personen in uw huishouden;
- het inkomen;
- de nettohuurprijs van uw woning.

Wanneer kunt u u verzoek doen tot huurverlaging of huurbevriezing?

  • Huurbevriezing vraagt u aan tijdens de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huuraanpassing (tot uiterlijk 1 juli 2020). Bij toekenning wordt de huurprijs per 1 juli bevroren.  
  • Huurverlaging kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd. Bij toekenning wordt de huurprijs verlaagd op de 1e van de maand waarop uw verzoek tot huurverlaging is ontvangen.

Houd rekening met de volgende voorwaarde(n):

1. U woont minimaal 6 maanden relatief te duur. En u woont in een sociale huurwoning.

OF

2. U bereikt de pensioengerechtigde leeftijd  voordat u het verzoek indient én u woont relatief te duur in een sociale huurwoning.

Hieronder leest u of u in aanmerking komt voor huurverlaging of huurbevriezing. 

Denkt u in aanmerking te komen voor huurbevriezing of huurverlaging? Ga dan naar de website van de Woonbond. Daar vindt u modelbrieven die u kunt gebruiken om huurverlaging of bevriezing bij ons aan te vragen. Leystromen laat u schriftelijk weten of huurverlaging of huurbevriezing wordt toegekend. En wat dat voor de te betalen huur betekent.

LET OP! Gebruik de huidige rekenhuur voor de stroomschema's hieronder en voor de gegevens die u op de website van de Woonbond kunt invullen! En dus NIET de nieuwe kale huur.