Inloggen

Huuraanpassing

Betaalbaarheid is belangrijk. Wij stellen daarom voor onze woningen een redelijke en betaalbare huur vast.
Ieder jaar passen we de huur per 1 juli aan.

In 2021 verhogen wij per 1 juli de huurprijzen van sociale huurwoningen niet. De overheid heeft besloten dit jaar de huren van sociale huurwoningen te bevriezen.

 

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! Misschien kunt u het antwoord ook al vinden bij de veelgestelde vragen.

Huuraanpassingsvoorstel

Elk jaar ontvangt u van ons vóór 1 mei een brief. Daarin staat uw huuraanpassing per 1 juli. Dat is het huuraanpassingsvoorstel.

In deze brief staat:
• Uw huidige huur en uw nieuwe kale huur (zonder servicekosten);
• Het percentage of bedrag van de huuraanpassing;
• De datum waarop de huuraanpassing ingaat;
• Hoe u bewaar maakt en wanneer u dat moet doen.

Huuraanpassing 2021: wat betekent dat voor u?

Leystromen mag normaal de huur van uw woning elk jaar verhogen. De overheid bepaalt hoeveel de huur maximaal mag stijgen.

Wij verhogen dit jaar de huurprijzen van sociale huurwoningen per 1 juli niet. De overheid heeft besloten dit jaar de huren van sociale huurwoningen te bevriezen.

De huren van vrije sector woningen verhogen we met het percentage van de inflatie: 1,4%. Dat is dus anders dan bij sociale huurwoningen. De huuraanpassing van een sociale huurwoning moet aan meerdere regels voldoen. Deze regels gelden niet voor vrije sector woningen.

Wat als uw huur te hoog is voor uw inkomen?

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Door deze wet kan in sommige gevallen huurverlaging worden toegekend. Daar zijn verschillende voorwaarden voor.

In het schema hiernaast kunt u zien wie voor deze huurverlaging in aanmerking komt.

 

Schematische weergave eenmalige huurverlaging 2021

Kunt u zelf huurverlaging aanvragen?

U kunt zelf huurverlaging aanvragen wanneer:

  • uw huishouden na 2019 een inkomensdaling heeft gehad, en/of
  • de huurprijs is boven de aftoppingsgrens gekomen.

De inkomensdaling moet wel minstens 6 maanden vóór het verzoek tot huurverlaging zijn opgetreden.

In deze gevallen kunt u uw gegevens bij Leystromen aanleveren. Dit kunnen salarisstroken of uitkeringsspecificaties zijn. Bent u ZZP'er of ondernemer? Lever dan een verklaring van uw boekhouder/accountant aan door de Verklaring boekhouder/accountant in te vullen. 
Wij hebben ook een gezinsuittreksel uit het Basis Register Persoonsgegevens (BRP) nodig. Dat kunt u bij uw gemeente opvragen.

U kunt tot 31 december 2021 huurverlaging aanvragen. De huurverlaging gaat dan in op de 1ste dag van de 2de maand na de datum van het voorstel. Als u bijvoorbeeld het voorstel in augustus ontvangt, gaat de huurverlaging in op 1 oktober 2021.

Als u vindt dat de huurprijs ten onrechte niet of te weinig wordt verlaagd, kunt u de Huurcommissie vragen om een uitspraak.

Huurtoeslag

In 2020 zijn de inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen. Dat betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur? Dan krijgt u geen huurtoeslag meer.