Inloggen

Huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Dit doen we ook dit jaar weer. Omdat prijzen ook voor ons stijgen, betekent dit in veel gevallen dat wij de huur verhogen. Het geld van de huurverhoging is onder andere nodig om in bouw en onderhoud van woningen te investeren. Maar dit jaar zijn er ook huurders met een laag inkomen die een huurverlaging krijgen. Wat dat voor u betekent, kunt u lezen in de brief over huuraanpassing die u in april of mei van ons krijgt.

De huuraanpassing per 1 juli 2023

Wat er met uw huur gebeurt, hangt af van uw inkomensgegevens 2021 die bij de Belastingdienst bekend zijn. Krijgt u een huurverhoging? Dan ontvangt u in april hierover een brief. Sommige huurders met een laag inkomen krijgen een éénmalige huurverlaging. Zij ontvangen in mei een brief hierover.

Eenmalige huurverlaging

Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. De kale huurprijs wordt dan verlaagd naar €575,03 per maand.

Wie krijgt de eenmalige huurverlaging?

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Hoe gaat dat dan?

Betaalt u meer dan €575,03 per maand voor uw sociale huurwoning? Dan vragen wij aan de Belastingdienst of u in aanmerking komt voor huurverlaging. De Belastingdienst stuurt u daarna een brief waarin staat dat we dit hebben gevraagd. De Belastingdienst meldt ons niet hoeveel u precies heeft verdiend, maar alleen of u wel of geen recht heeft op huurverlaging. We hebben nog niet alle informatie ontvangen van de Belastingdienst. Zodra we deze informatie binnen hebben, krijgt u automatisch bericht, als u recht heeft op de éénmalige huurverlaging. We sturen deze brieven in mei 2023.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op. Misschien vindt u het antwoord bij de meest gestelde vragen?

Huurtoeslag

In 2020 zijn de inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen. Dat betekent overigens niet dat iedereen nu huurtoeslag krijgt. In de huurtoeslag zit een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt hoger naarmate het inkomen hoger wordt. Is de eigen bijdrage hoger dan de feitelijke huur? Dan krijgt u geen huurtoeslag meer.

Meer informatie:
Toelichting Woonbond huurtoeslag

Tijdelijke huurkorting

Heeft u tijdelijk geen inkomen of is een deel van uw inkomen weggevallen (bijvoorbeeld na een scheiding). En heeft u nog geen andere woning kunnen vinden waarvan de huurprijs beter bij u past? In sommige gevallen kan Leystromen uw huur tijdelijk verlagen. Daar moet u ons zelf om vragen.