Inloggen

Aanvraag huisbewaring

Wilt u dat iemand tijdelijk op uw woning past als u langere tijd niet in de woning verblijft? Vraag dan hier om toestemming voor huisbewaring. Bekijk wel vooraf of aan de voorwaarden voor huisbewaring is voldaan en bij welke situaties toestemming voor huisbewaring gegeven kan worden.  

Om een aanvraag voor huisbewaring te doen, klikt u op onderstaande 'Aanvraag huisbewaring'. U logt in en vult het formulier volledig in. Bij dit formulier voegt u een Uittreksel van de basisregistratie Personen met adreshistorie van maximaal 3 maanden oud, een ingevulde sociale bewonersverklaring en een ondertekende akkoordverklaring. Houd deze alvast bij de hand voordat u inlogt.