Inloggen

Aanvraag huisbewaring

Wilt u dat iemand tijdelijk op uw woning past als u langere tijd niet in de woning verblijft? Vraag dan hier om toestemming voor huisbewaring. Bij dit formulier voegt u een Uittreksel van de basisregistratie Personen met adreshistorie van maximaal 3 maanden oud, een ingevulde bewonersverklaring en een ondertekende akkoordverklaring. Houd deze alvast bij de hand.