Inloggen

Superbuurt: de app die betrokkenheid in de buurt versterkt en nieuwe buurtinitiatieven aanmoedigt.

Bekijk onze video om een idee te krijgen hoe dat werkt.


Lees hieronder een uitleg van Superbuurt.

Een app waarin buurtbewoners geld voor hun buurt sparen door elkaar te helpen.

Superbuurt is een app waarmee buurtbewoners elkaar hulp vragen en bieden. Daarmee verdienen ze geld dat aan de buurt besteed wordt.  Na ontwikkeling van de app stellen we de app gratis ter beschikbaar aan buurten.

In Superbuurt kunnen buurtbewoners 3 rollen vervullen: een Buurtoproeper, een Supervisor en een Superheld. Hun inzet levert de hele buurt geld op. Iedereen spaart in een eigen ‘online portemonnee’. Het spaartegoed dat buurtbewoners opbouwen, gaat automatisch naar de Buurtpot. Geld uit de Buurtpot wordt besteed aan de buurt.

Buurtoproeper

Deze stelt een hulpvraag in de app. De vraag moet gaan over:

  1. veiligheid;
  2. onderhoud in en rondom de eigen woning (tuin, achterpad);
  3. onderhoud van algemene / gedeelde ruimten (binnen en buiten);
  4. zorg (boodschappen doen voor / wandelen met / steunkousen aandoen bij ouderen of minder validen);
  5. overige (vragen die niet vallen onder de eerstgenoemde vier categorieën).

Iedere buurtbewoner kan op elk moment Buurtoproeper zijn. 

Beloning: € 5,00 per vraag in categorie 1 tot en met 4 (vragen die de buurt mee oplost). Geen beloning voor een hulpvraag in de categorie 'overige vragen'. Leystromen handelt deze vragen af.

Supervisor

Dit is een buurtbewoner die voor alle hulpvragen in zijn/haar buurt beoordeelt of deze in categorie 1 t/m 4 valt. Als het nodig is helpt de Supervisor de Buurtoproeper om de vraag duidelijk te formuleren.

Een Supervisor geeft zich via de app op voor deze rol. Voor een periode van 3 maanden. Daarna kan iemand anders deze rol vervullen.

Beloning: € 5,00 per behandelde hulpvraag

Superheld

Dit is de buurtbewoner die helpt bij het oplossen van de vraag.

Iedere buurtbewoner kan op elk moment Superheld zijn. 

Beloning: € 25,00 per hulpvraag waarop actie is genomen. € 5,00 bonus als op 4 de hulpvragen actie is genomen.

Buurtpot

De beloningen worden gespaard in de Buurtpot. Als er voldoende gespaard is, wordt het spaartegoed door de buurt besteed aan:
• een buurtfeest (barbecue, friettent);
• veiligheid (extra sloten, verlichting);
• groenonderhoud (achterpaden);
• aankopen voor gemeenschappelijke ruimten (binnen en buiten).

Medailles

In de app zijn niet alleen financiële beloningen te krijgen! Deelnemers kunnen in de app ook Medailles verdienen voor hun inzet. Denk bijvoorbeeld aan: Klusser van de buurt of Kasspekker van de buurt.


Voor een goed verloop gelden bepaalde spelregels:

Spelregels Superbuurt

Huurders per buurt per woning worden lid van Superbuurt. Een buurt bestaat uit woningen die aan elkaar grenzen. Een appartementencomplex kan daarom een buurt vormen.

Per buurt geldt een maximaal aantal te beoordelen hulpvragen, afhankelijk van de grootte van de buurt.

Spelregels Buurtoproeper

De buurtoproeper stelt de hulpvraag in eerste instantie anoniem. Pas op het moment dat duidelijk is wie de Superheld is, worden contactgegevens beschikbaar voor de Buurtoproeper en de Superheld. Dit vanuit privacy overwegingen.

De buurtoproeper ontvangt binnen een bepaalde termijn antwoord op zijn/haar vraag.

Als er kosten gemaakt moeten worden voor  materiaalkosten, worden die betaald door de Buurtoproeper.

 

Spelregels Supervisor

Iedere buurtbewoner kan zich via de app aanmelden om Supervisor te worden. Wie zich hiervoor als eerste aanmeldt, wordt Supervisor. Behalve als iemand zich aanmeldt die al eerder Supervisor was. Dan krijgt een nieuwe kandidaat voorrang. Een Supervisor wordt aangesteld voor 3 maanden. 

Spelregels Superheld

Als er meerdere buurtbewoners reageren op een vraag, wijst de app de vraag toe aan degene die het eerst reageerde. De Superheld kan ervoor kiezen de andere buurtbewoners die ook reageerden te laten helpen. De Superheld deelt dan zijn beloning met de andere Superheld(en).

Spelregels Buurtpot

Buurten die gebruik maken van Superbuurt krijgen inzicht in de gemiddelde hoogte van de Buurtpotten per huurder in hun woonplaats en die in andere dorpen.

Leystromen beoordeelt het voorstel van de buurt om de Buurtpot te besteden. Dat komt omdat Leystromen aan wettelijke regels gebonden is om geld aan leefbaarheid te besteden. 

Als het maximale bedrag bereikt is, moet het tegoed eerst besteed worden voordat er weer verder gespaard kan worden. Het maximale bedrag is afhankelijk van de grootte van de buurt. 

 

 

Spelregels Mijn Buurtaandeel

Mijn Buurtaandeel is de ‘online portemonnee’ waarin buurtbewoners hun bijdrage aan de Buurtpot sparen. 

Mijn Buurtaandeel is gekoppeld aan het adres (huishouden). Bij verhuizing binnen het werkgebied van Leystromen, verhuist Mijn Buurtaandeel met het huishouden mee. Bij verhuizing buiten het werkgebied van Leystromen, is het opgebouwde spaartegoed automatisch voor de Buurtpot. 

Opgebouwd spaartegoed in Mijn Buurtaandeel wordt nooit aan een huishouden uitbetaald, maar wordt automatisch opgeteld bij het spaartegoed van de Buurtpot.

Per jaar dat een huishouden klant is van Leystromen wordt een tegoed van € 1,00 bij Mijn Buurtaandeel bijgeschreven (bovenop beloningen voor inzet voor de buurt).


Laat nu al weten dat u Superbuurt wilt gebruiken!

Bent u nu al enthousiast en wilt u Superbuurt gebruiken? Laat het ons alvast weten. We nemen contact met u op als we de app ontwikkeld hebben. Dat zal in de loop van volgend jaar zijn.  Belangrijk: u moet wel klant van Leystromen zijn.

Ik wil Superbuurt graag gebruiken als Leystromen de app ontwikkeld heeft: