Inloggen

Gemeenten, huurdersverenigingen en Leystromen tekenen prestatieafspraken 2019 - 2022

In de prestatieafspraken hebben de 6 gemeenten, de 3 huurdersverenigingen en Leystromen hun gezamenlijke doelen voor de jaren 2019 tot en met 2022 vastgelegd. Het gaat om concrete afspraken die bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid.

Roland Marx, bestuurder van Leystromen: “We hebben voor de komende jaren op het gebied van duurzaamheid weer heel concrete afspraken gemaakt. Per gemeente is goed te zien waar we staan en waar we graag naartoe willen. Dit keer gaven we zelfs per gemeente de verwachte energieprestatie weer. Daarnaast staan er diverse nieuwbouwprojecten op stapel. Voor die projecten maakten we een gefaseerde planning. Voor alle partners is zo duidelijk wat, wanneer te verwachten. Ook de afspraken voor huisvesting van specifieke doelgroepen zijn verder verfijnd. Natuurlijk blijft betaalbaarheid een uitermate belangrijk thema. Zo belangrijk, dat we hier niet alleen afspraken over maken. Maar met elkaar erkennen dat dit een thema is wat we continue onder de aandacht houden. En tenslotte zijn voor leefbaarheid en participatie duidelijke uitgangspunten, en waar mogelijk zelfs al projecten, benoemd.”

In de prestatieafspraken zijn verschillende pilots benoemd. Deze pilots zijn gericht op het gebruik van alternatieve installaties op het gebied van warmte en/of koude, op het opwekken van groene energie. Een pilot, waarbij nieuwe technologie wordt toegepast voor het CO2 neutraal maken van bestaande woningen, is zelfs al in voorbereiding. “Deze woningen worden voorzien van zonnepanelen op het dak. Met deze opgewekte zonne-energie wordt de woning via infraroodpanelen verwarmd en is er geen gasaansluiting meer nodig”, aldus Marx. “Daarnaast starten we met de bouw van woningen waar we het Nul Op de Meter (NOM) concept toepassen. Dan wordt er net zoveel energie geproduceerd als dat wordt verbruikt voor bijvoorbeeld verwarming, warm tapwater en apparaten. We gebruiken slimme energiebesparende en energieopwekkende oplossingen.”

Op regelmatige basis worden de prestatieafspraken gezamenlijk geëvalueerd. Op die manier is voor alle partners inzichtelijk hoe de voortgang van de afspraken vordert.

De prestatieafspraken zijn gemaakt met de gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. En de huurdersverenigingen: Uw Huurdersraad, Huurdersvereniging Oisterwijk en Huurdersbelangenvereniging Hilvarenbeek.