Inloggen

Prestatieafspraken Oisterwijk ondertekend

Op 14 december ondertekenden we de prestatieafspraken voor 2021 met de gemeente Oisterwijk. Dat deden we samen met de corporaties TBV Wonen en Woonveste. En met de Huurdersvereniging Heusden en HBO TBV Wonen / Kleine Kernen.

We maakten onder andere afspraken over nieuwbouw, kansen voor starters en verduurzaming.

Vanwege de herindeling van Haaren heeft Oisterwijk te maken met 2 nieuwe woningcorporaties en huurdersverenigingen. In 2021 gaat de gemeente aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwe woonvisie. Die vormt dan de basis voor de prestatieafspraken van 2022.

Benieuwd wat we precies afspraken? Prestatieafspraken 2021