Inloggen

Dag van de duurzaamheid; dit deden wij!

Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Om de woonlasten van
onze klanten te verlagen en om CO2-uitstoot te verminderen. En het draagt bij aan een prettige leefomgeving, wat belangrijk is voor onze klanten.
De Dag van de Duurzaamheid grepen we daarom aan om een aantal maatregelen op eigen terrein door te voeren. Om ervaring op te doen en zo te bekijken of dit mogelijk ook voor klanten oplossingen kunnen zijn.

Schilderen met mos
Mos blijkt materiaal om mee te kunnen schilderen! Dat wilden we ervaren. Er is een proefschildering gemaakt op een geveldeel van onze werkplaats. Ook de belijning voor zes parkeervakken werd met mos geschilderd.

Insectenhotel
We plaatsten een insectenhotel in de groenstrook bij de hoofdingang van ons kantoor. Insecten bestuiven bloemen èn nuttige zorgen voor bestrijding van schadelijke insecten. De jongste scouts van Scouting Rijen (De Bevers) maakten dit insectenhotel voor ons. De meeste materialen hiervoor komen uit het bos of zijn hergebruikt. Wel zo “duurzaam“!

Beplanting
Op ons parkeerterrein brachten we beplanting aan om het (aan)zicht voor de buurt groener te laten zijn.

Moestuin
Een deel van ons parkeerterrein nemen we als moestuin in gebruik. Diverse collega’s nemen, in hun vrije tijd, het onderhoud voor hun rekening.
Voor de beplanting en de moestuin verwijderden we stenen. Veel steen in een tuin zorgt voor extra warmte in een stad/dorp. Dus: hoe minder stenen, hoe minder opwarming. En doordat er minder stenen zijn, kan er een betere afvoer van (hemel)water zijn. Tot slot leveren planten natuurlijk extra zuurstof!