Inloggen

Zuidrand Goirle

In Goirle wordt het gebied tussen de fabrieksgebouwen van Van Besouw en Van Puijenbroek opnieuw ontwikkeld. Het terrein van Thebe (Zorgcentrum Elisabeth) en het gebied ten zuiden van de tuin van Huize Anna hoort daar ook bij. Bij de Zuidrand Goirle staan rust, ruimte en groen centraal. Het project heeft 2 deellocaties waar woningen worden gebouwd: Van Besouw en Van Puijenbroek. Hieronder leest u wat voor typen sociale huurwoningen we op elke locatie gaan bouwen.

Van Puijenbroek
Op de huidige locatie van Havep aan de Bergstraat in Goirle worden 22 sociale huurappartementen met 2 slaapkamers gebouwd. De appartementen en het hele gebied Zuidrand Goirle worden tegelijkertijd uitgewerkt. De eigenaar van de locatie is bezig met de wijziging van het bestemmingsplan.

Bijzonderheden
De huidige eigenaar VP Exploitatie BV ontwikkelt de appartementen. Leystromen neemt de appartementen van de ontwikkelaar over, daarna verhuren wij deze.

Start bouw
Het is nog niet bekend wanneer de bouw start. Dat hangt onder andere af van wanneer de bedrijven gaan verhuizen die nu nog op de locatie zijn gehuisvest. 

Verwachte oplevering
Nog niet bekend

Aantal/type woningen
22 sociale huurappartementen

Doelgroep
De appartementen worden niet voor een bijzondere doelgroep gebouwd.

Huurprijs
Maximaal € 607,46 (prijspeil 2019), exclusief servicekosten

Interesse
Heeft u belangstelling om in 1 van deze woningen te wonen? Stuur dan een e-mail naar info@leystromen.nl onder vermelding van 'interesse huurwoning Van Puijenbroek Goirle'. Wij informeren u dan wanneer de verhuur van de woningen start.

Houdt u er rekening mee dat u voor een huurwoning ingeschreven moet zijn als woningzoekende bij Woning in Zicht?

 

Van Besouw
Op de huidige fabriekslocatie Van Besouw aan de Kerkstraat in Goirle worden 13 sociale huurwoningen met 2 slaapkamers gebouwd. De eigenaar van de locatie is bezig met de wijziging van het bestemmingsplan, de voorbereidingen voor de sloop van de fabriekspanden en de uitwerking van de verschillende woningtypes.

Bijzonderheden
De eengezinswoningen worden gebouwd door de Nederlandse Bouw Unie (NBU). Dat is de projectontwikkelaar die het hele gebied ontwikkelt. Leystromen neemt de woningen van de NBU over, daarna verhuren wij deze. 

Start bouw
Het is nog niet bekend wanneer de bouw start. We verwachten dat we begin 2021 kunnen starten.

Verwachte oplevering
De woningen worden op zijn vroegst opgeleverd in het 4de kwartaal van 2021

Aantal/type woningen
13 sociale huurwoningen met 2 verdiepingen, 2 slaapkamers en een plat dak.

Doelgroep
De woningen worden niet voor een bijzondere doelgroep gebouwd.

Huurprijs
Maximaal € 651,03 (prijspeil 2019), exclusief servicekosten en een energievergoeding voor zonnepanelen.

Interesse
Heeft u belangstelling om in 1 van deze woningen te wonen? Stuur dan een e-mail naar info@leystromen.nl onder vermelding van 'interesse huurwoning Van Besouw Goirle'. Wij informeren u dan wanneer de verhuur van de woningen start.

Houdt u er rekening mee dat u voor een huurwoning ingeschreven moet zijn als woningzoekende bij Woning in Zicht?

 

Foto's