Inloggen

Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg Goirle

Op de hoek Tilburgseweg-Kalverstraat in Goirle heeft Leystromen al een aantal jaren grond in bezit. Eerdere plannen voor deze locatie bleken niet haalbaar. Deze plek is tijdelijk tijdelijk ingericht als openbare biodiversiteitstuin.

Begin 2017 voerde Leystromen gesprekken met een geïnteresseerde huurder voor een winkelruimte en met de gemeente Goirle. Deze ontwikkeling leek nieuwe mogelijkheden te bieden voor de locatie. We hebben samen met een commerciële ontwikkelaar het plan uitgewerkt en uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het plan. Het plan omvatte commerciële ruimte (s), 4 verdiepingen met koop- en huurappartementen en een parkeerkelder. Eind 2018 hebben we helaas de conclusie moeten trekken dat het plan niet haalbaar was.

Begin 2019 spraken we met de gemeente Goirle over mogelijke aanpassingen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Dergelijke aanpassingen konden ruimte bieden voor een alternatief plan. In het voorjaar van 2019 is dit besproken in een beeldvormende gemeenteraad. Aansluitend hebben we alternatieve scenario’s uitgewerkt en deze zijn in juni 2019 als voorstel ingediend bij de gemeente. Het betreft een gebouw zonder parkeerkelder met 5 óf 6 verdiepingen met dure koopappartementen zonder sociale huur. In het verlengde van dit plan wil Leystromen op andere centrumlocaties sociale huurwoningen realiseren. Denk aan de locaties ’t Loket, De Wildert of Mainframe. Er is immers behoefte aan sociale huurwoningen in het centrum van Goirle.

In de raadsvergadering van 3 november 2020 is (na eerdere niet haalbare plannen) een voorstel goedgekeurd met ruimere stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de locatie. Op basis van deze randvoorwaarden heeft ontwikkelend aannemer Maas-Jacobs uit Zundert een plan uitgewerkt met 1 of meer commerciële ruimtes op de begane grond en 27 of 28 koopappartementen erboven. Het plan kent maximaal 5 bouwlagen met uitzondering van een accent op de hoek van de 6de bouwlaag. Het plan ligt momenteel als principeverzoek bij de gemeente.

Er komen geen sociale huurwoningen in dit plan. Bij een positief besluit zal Leystromen overgaan tot verkoop van de locatie aan Maas-Jacobs en zorgt Maas-Jacobs voor de verdere uitwerking en realisatie.

Foto's

Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg