Inloggen

Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg Goirle

Op de hoek Tilburgseweg-Kalverstraat in Goirle heeft Leystromen al een aantal jaren grond in bezit. Eerdere plannen voor deze locatie bleken niet haalbaar. Deze plek is daarom tijdelijk ingericht als openbare biodiversiteitstuin.

Begin 2017 voerde Leystromen gesprekken met een geïnteresseerde huurder voor een winkelruimte en met de gemeente Goirle. Deze ontwikkeling leek nieuwe mogelijkheden te bieden voor de locatie. We hebben samen met een commerciële ontwikkelaar het plan uitgewerkt en uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het plan. Het plan omvatte commerciële ruimte(s), 4 verdiepingen met koop- en huurappartementen en een parkeerkelder. Eind 2018 hebben we helaas de conclusie moeten trekken dat het plan niet haalbaar was.

Begin 2019 hebben we de gemeente Goirle gesproken over mogelijke aanpassingen van de randvoorwaarden zodat we een alternatief plan kunnen ontwikkelen. In het voorjaar is dit in een beeldvormende gemeenteraad besproken. Aan de uitwerking hiervan wordt op het ogenblik gewerkt.

Foto's

Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg