Inloggen

Warmtewet

Gebruikt u warmte voor verwarming en/of warm tapwater van Leystromen? En betaalt u ons hiervoor, naast uw huur, ook een bedrag? Dan zijn wij uw energieleverancier. En geldt de Warmtewet ook voor u.

De wet regelt het volgende:

  • Landelijke maximumtarieven voor warmte.
  • Wanneer een warmteleverancier een afnemer mag afsluiten.
  • Wanneer een afnemer recht heeft op compensatie bij een storing.
  • Wat er in de overeenkomst tussen de afnemer en de warmteleverancier moet staan.
  • De rechten en plichten van een afnemer bij het meten van het warmteverbruik.
  • De mogelijkheid om een meningsverschil tussen de afnemer en de warmteleverancier aan een geschillencommissie voor te leggen.
  • De verplichting voor de leverancier om een op afstand leesbare meter ter beschikking te stellen.

Leystromen moet zich op grond van de Warmtewet houden aan de leveringsvoorwaarden die een energieleverancier moet hebben.

Omdat afnemers van stads- of blokverwarming geen energieleverancier kunnen kiezen, biedt de Warmtewet afnemers extra bescherming

Overzicht tarieven Warmtewet 2018

Warmte per verbruikte Gigajoule
Prijs Leystromen: € 22,74
Prijs maximaal toegestaan: €24,05

Vastrecht warmte per jaar
Prijs Leystromen: € 162,43
Prijs maximaal toegestaan: €309,52

Warm tapwater per verbruikte Gigajoule
Prijs Leystromen: € 22,74
Prijs maximaal toegestaan: €24,05

Meetkosten per jaar
Prijs Leystromen: € 25,36
Prijs maximaal toegestaan: €25,36

Huur afgifteset/warmtewisselaar
Prijs Leystromen: € 113,28 per jaar
Geen maximaal tarief

 

Overzicht tarieven Warmtewet 2019

Warmte per verbruikte Gigajoule
Prijs Leystromen: € 24,11
Prijs maximaal toegestaan: € 28,47

 

Vastrecht warmte per jaar
Prijs Leystromen: € 168,12
Prijs maximaal toegestaan: € 318,95

Warm tapwater per verbruikte Gigajoule
Prijs Leystromen: € 24,11
Prijs maximaal toegestaan: € 28,47

Meetkosten per jaar
Prijs Leystromen: € 25,36
Prijs maximaal toegestaan: € 25,89

Huur afgifteset/warmtewisselaar
Prijs Leystromen: € 115,55 per jaar
Geen maximaal tarief

Geldt de Warmtewet voor u?

Dan is het volgende goed om te weten:

  • U tekent dan, naast uw huurcontract, een individuele Leverovereenkomst voor levering van Warmte.
  • U betaalt een maandelijks voorschot via de servicekosten. Dit bedrag bestaat uit een vast en een variabel deel. Jaarlijks ontvangt u een afrekening van het voorschot samen met de afrekening van de overige servicekosten voor uw woning of bedrijfsruimte.
  • In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is. Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door ACM (Autoriteit Consument & Markt). De prijs is gebaseerd op wat een consument die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt. U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u gas zou gebruiken. Wij noemen dit het ‘Niet meer dan anders-principe’.