Inloggen

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen.
Dit betekent dat huishoudens met een hoge huur en een laag inkomen recht hebben op een eenmalige huurverlaging.

Schematische weergave eenmalige huurverlaging 2021

Komt u in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging is dus afhankelijk van uw huur en inkomen.

Is de eenmalige huurverlaging voor u van toepassing? Dan nemen we contact met u op en ontvangt u uiterlijk 1 april 2021 een voorstel voor deze huurverlaging. Dit doen we op basis van de inkomensgegevens van de Belastingdienst van 2019.

Is uw inkomen na 2019 gedaald naar het niveau waarmee u recht heeft op een eenmalige huurverlaging? Dan kunt u zelf huurverlaging aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier van de website van de Woonbond en lever de gevraagde stukken aan.