Voor aannemers

Leystromen verstrekt werkopdrachten (serviceorders en onderhoudsorders) via het internet aan comakers. U kunt deze werkopdrachten raadplegen door via onderstaande link Voor aannemers te openen. U kunt via deze website opdrachten raadplegen, plannen, technisch gereedmelden en financieel afwikkelen.

Algemene inkoopvoorwaarden

Voor aannemers.