Uw klacht, onze zorg!

Leystromen doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Toch gaat er wel eens iets mis. Uw klachten en opmerkingen nemen wij altijd serieus. Heeft u een klacht over onze dienstverlening, onze werkwijze of één van onze medewerkers neem dan contact met ons op of vul het klachtenformulier in.  In de folder Uw klacht, onze zorg, treft u informatie aan over de klachten die u bij ons kunt melden. 
Voor klachten over uw buren verwijzen wij u naar het onderdeel U, uw buren en uw woonomgeving.

Klachtencommissie
We proberen altijd samen met u een oplossing te vinden. Als u echter niet tevreden bent met de afhandeling door Leystromen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie is gevestigd in Tilburg (Postbus 488, 5000 AL Tilburg) en behandelt niet alleen klachten van Leystromen maar ook klachten van vier andere corporaties. Het is dus een regionale klachtencommissie.
Hoe dit allemaal precies in zijn werk gaat leest u in de folder Uw klacht, onze zorg. Mocht u na het lezen van deze folder besluiten een klacht voor te leggen aan de klachtencommissie, dan kunt u het reglement en het klachtenformulier downloaden op de pagina folders en uitgaven