SurveyMonkey

Voor online enquêtes

Om nog beter aan te sluiten bij de lokale samenleving, betrekken we onze omgeving volop. Ideeën en verwachtingen van huurders, woningzoekenden en samenwerkingspartners helpen ons bij het ontwikkelen en afstemmen van beleid en maatschappelijke vernieuwing.

Dat doen we vooral in persoonlijk contact en (bestaande) netwerken. Daarnaast maken we gebruik van SurveyMonkey voor online enquêtes. We vragen dan via e-mail aan de enquête mee te werken. De enquête zelf kan online worden doorlopen.

Ontvangt u via ons een uitnodiging mee te werken aan een online enquête? Dan klikt u vanuit uw e-mail dus door naar een pagina binnen SurveyMonkey. We waarderen uw medewerking enorm!

Wilt u de enquête wel invullen maar liever niet online? Wij vermelden altijd contactgegevens voor het opvragen van een geprinte enquête.