Maatschappelijke legitimatie

In ons ondernemingsplan leest u over onze visie, missie en ambitie. Maar net zo belangrijk vinden wij onze maatschappelijke legitimatie; wat is de meerwaarde van ons als corporatie? Verbinding maken met onze omgeving om op die manier de dingen te kunnen doen waar ook echt behoefte aan is. Daar gaat het ons om!

Wij hebben onze ideeën over onze maatschappelijke legitimatie helder opgeschreven in het document De maatschappelijke legitimatie van Leystromen.

Als u ideeën of vragen heeft, laat het ons dan weten!