Huisvesting vluchtelingen en statushouders

Het kan niemand ontgaan zijn: duizenden mensen zijn op de vlucht voor het geweld in hun eigen land. In ons land en in onze eigen omgeving hebben we daar ook mee te maken.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van vluchtelingen en statushouders. Leystromen voelt het als haar maatschappelijke taak om gemeenten daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen. Wij moeten (en willen!) de gemeenten in ons werkgebied helpen de vergunninghouders woonruimte te bieden.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft hoe dat allemaal in zijn werk gaat en hoe het precies zit. We hebben daarom voor u een lijst met veelgestelde vragen gemaakt. Als daar aanleiding voor is, zullen we deze lijst verder aanvullen. Zo blijft u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!