Corporatieraad

Met onze Corporatieraad zoeken we (pro-)actief de verbinding met de samenleving.

Dit doen we om krachten uit de samenleving te bundelen en zo vast te stellen wat anders en beter kan. Bijvoorbeeld de toekomstige huisvesting van jongeren, statushouders en senioren. Maar we willen ook weten hoe de Corporatieraad aankijkt tegen nieuwe woonvormen.

De Corporatieraad bestaat uit achttien personen met veel ervaring vanuit verschillende disciplines. Bijvoorbeeld een opbouwwerker, wijkagent, oud-wethouder, ondernemer, vertegenwoordiger van dak- en thuislozenopvang en huurders. In dit landelijke experiment werkt Leystromen samen met drie collega-wooncorporaties, brancheorganisatie Aedes, universiteit Nijenrode en adviesbureau Atrivé. De leden van de raad zijn allemaal betrokken bij de samenleving in één van onze zes gemeenten. Een onafhankelijk voorzitter Wilbert van den Bosch leidt de Corporatieraad.

Op de foto ziet u de leden van onze Corporatieraad. Van links naar rechts:
Hetty van Slagmaat, Harrie Nuijten, Aad Buitendijk, Paul Pechler, Bayram Cifci,
Sjaak Sperber, Artie van Tuijn, Jos Jansen, Peter Koeleman, Ralf Embrechts,
Angelette Akkermans, Henk van der Loo, Kees Robben

Niet op de foto:
Collin Hoefnagel, Hennie van Schooten, Jordy Sweep, Teus Ton, Wilbert van den Bosch

Interview met Aad Buitendijk en Hetty van Slagmaat:
Corporatieraad: denken in mogelijkheden!

“We moeten niet denken in problemen, maar in mogelijkheden.” Als het
aan Hetty van Slagmaat ligt, neemt iedereen in de toekomst verantwoordelijkheid.
“Daarom heb ik mij ook aangemeld voor de Corporatieraadvan Leystromen. Samen zoeken naar goede oplossingen voor wonen in de toekomst.”

Dat geldt ook voor Aad Buitendijk. “De kracht van de Corporatieraad zit hem in de  verschillen. Alle leden hebben een andere achtergrond. Daardoor krijgen we beter inzicht in elkaars problemen en uitdagingen. We bedenken samen oplossingen en vullen elkaar mooi aan.” Iedere bijeenkomst behandelt de Corporatieraad een ander onderwerp waar de leden hun visie op geven. “Afgelopen keer spraken we over huisvesting voor kwetsbare mensen. Je moet dan denken aan mensen met een beperking of psychiatrische problemen, jongeren, ouderen, daklozen of vluchtelingen.”

Verbinding
Ook Hetty heeft een duidelijk doel voor ogen. “We leven in een participatiemaatschappij
waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen. Elkaar leren kennen en verbinden, dat zijn de  sleutelwoorden. Mijn bijdrage aan de Corporatieraad is vooral meedenken over hoe de verbinding met buurtbewoners tot stand kan komen. Maar Leystromen vraagt u graag naar uw mening. Ik vind het ook belangrijk om mee te denken over woonvormen voor ouderen.” Voor Aad is verbinden ook een belangrijk thema. “De samenleving wordt steeds individualistischer en sommige mensen hebben een behoorlijk kort lontje. Door meer verbinding ontstaat er begrip en bereiken we samen mooie dingen.”

Zowel Hetty van Slagmaat als Aad Buitendijk zijn huurders van Leystromen. Ze zijn gepensioneerd maar staan volop in de samenleving. Aad werkte als arbeidscoördinatorin de gevangenis en was al eerder lid van de huurdersraad van Leystromen. Hetty werkte als bibliothecaris en doet nu vrijwilligerswerk als klassenassistent bij  Vluchtelingenwerk. Aad: “Wij maken ons sterk voor huurders, maar ik wil benadrukken dat de Corporatieraad zeker geen huurdersbelangenorganisatie is.”