Voorrang

Moet u uw woning verlaten omdat u en uw partner uit elkaar gaan, én heeft u de zorg voor de kinderen? Of ondervindt u lichamelijke beperkingen in uw woning? Dan komt u misschien in aanmerking voor voorrang. Er bestaan verschillende vormen van voorrang. U leest er hier alles over. 

Extra inschrijftijd
Bij voorrang krijgt u extra inschrijftijd. Deze extra inschrijftijd komt bovenop de eventuele inschrijftijd die u al had opgebouwd als woningzoekende. Hoe meer inschrijftijd, hoe eerder u in aanmerking komt voor een huurwoning. 

Wanneer komt u in aanmerking voor extra inschrijftijd?
Voor het aanvragen van extra inschrijftijd moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U moet uw woning verlaten omdat u en uw partner uit elkaar gaan. 
 • U moet zorgplicht hebben over minderjarige kinderen.
 • U mag niet langer dan 1 jaar geleden gescheiden zijn.
 • U moet korter dan 86 maanden ingeschreven staan als woningzoekende.

Wordt extra inschrijftijd toegekend? Dan vullen wij uw huidige inschrijftijd aan tot maximaal 86 maanden.

Nog niet ingeschreven?
U kunt zich eenvoudig inschrijven als woningzoekende bij Woning in Zicht.

Hoe vraag ik voorrang aan?
U kunt het aanvraagformulier downloaden. Maar u kunt natuurlijk ook een exemplaar bij ons ophalen of opvragen. Vul het formulier volledig in en zorg ervoor dat alle gevraagde gegevens compleet zijn. U kunt het formulier met bijlagen naar ons sturen.

Schriftelijke uitslag
Wij toetsen uw aanvraag aan onze voorwaarden. Wij laten u zo snel mogelijk weten of u in aanmerking komt voor extra inschrijftijd. Ook als u niet in aanmerking komt, krijgt u van ons bericht. 

Zelf reageren op een woning!
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet u zelf reageren op ons actueel huuraanbod. Dit verschijnt dagelijks vanaf 19 uur op de website van Woning in Zicht.

Voorrang bij toewijzing met een WMO- verhuisverklaring 
Zoekt u een woning die geschikt is voor gebruik met een rollator of rolstoel? Dan bent u op zoek naar een toegankelijke woning, ook wel inleunwoning, aanleunwoning, seniorenwoning of nultredenwoning genoemd.

Met een WMO-indicatie kunt u voorrang krijgen. U krijgt een verhuisverklaring of verhuiskostenvergoeding als uw huidige woning door lichamelijke beperkingen ongeschikt is om in te wonen en deze niet eenvoudig geschikt te maken is. U vraagt de WMO-indicatie aan via uw gemeente. Dit kan alleen als hier medische of ergonomische redenen voor zijn.

Als de indicatie voldoet aan de voorwaarden, registreren we deze op uw inschrijving. U reageert dan met voorrang op woningen die rolstoel of rollator toegankelijk zijn. U herkent deze woningen aan het rolstoel of rollator icoontje.
Mail uw WMO-verhuisverklaring naar infoleystromennl of naar infowoninginzichtnl of geef deze af bij  Leystromen of één van de aangesloten woningcorporaties.

Urgentie
Dreigt u acuut dakloos te worden? Of bevindt u zich in een levensbedreigende situatie? Dan kunt u voorrang aanvragen op basis van urgentie. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw aanvraag.

Criteria
U krijgt urgentie als u aantoont dat:

 • U structureel fysiek of geestelijk ernstig wordt bedreigd.
  In dat geval hebben we bij uw aanvraag de volgende bewijsstukken nodig: een kopie van uw aangifte bij de politie, een rapport van een (vertrouwens)arts en van een maatschappelijke instelling.
 • Uw woonlasten te hoog zijn voor uw gezinsinkomen.
  In dat geval hebben we bij uw aanvraag een kopie nodig van de brief hierover van de gemeente. In deze brief staat dat u een woonkostentoeslag krijgt en dat u verplicht bent te verhuizen.
 • U uw eigen woning verkoopt vanwege financiële problemen. In dat geval hebben we bij uw aanvraag bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat verkoop van de woning voor u de enige mogelijkheid is om een openbare verkoop te voorkomen. Verder hebben we bewijsstukken nodig waaruit blijkt dat u geen schuld hebt aan de financiële problemen.

Voorwaarden
Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U kunt aantonen dat u in een acute noodsituatie verkeert die voldoet aan één van de situaties, die hierboven en op het aanvraagformulier worden beschreven.
 • U staat als woningzoekende ingeschreven bij Woning in Zicht.
 • Uw inschrijfduur is korter dan 80 maanden. (De gemiddelde inschrijfduur, wordt jaarlijks vastgesteld.)
 • Uw inschrijving is actief (U heeft geen blokkade door bijvoorbeeld een huurschuld of ontruiming).
 • U woont zelfstandig of heeft voorheen zelfstandig gewoond en woont nu noodgedwongen bij iemand in.
 • Uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen is maximaal €40.349.

Geen urgentie
U komt niet in aanmerking voor urgentie in de volgende situaties:

 • Uw situatie voldoet niet aan één van de criteria.
 • U voldoet niet aan één van de voorwaarden.
 • De aanleiding van de situatie is uw scheiding of relatiebreuk. U komt hiervoor nooit in aanmerking voor urgentie. U kunt in deze situatie wel in aanmerking komen voor extra inschrijfduur als u zorgplicht heeft over minderjarige kinderen.

Hoe vraagt u urgentie aan?
U kunt het aanvraagformulier downloaden. Maar u kunt natuurlijk ook een exemplaar bij ons ophalen of opvragen.
Vul het formulier volledig in en zorg ervoor dat alle gevraagde gegevens compleet zijn. Uw aanvraag is compleet als u het ingevulde aanvraagformulier heeft ondertekend en alle gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. 
Stuur het  formulier met bijlagen naar de Urgentiecommissie.  Stuur de complete aanvraag in één bestand per e-mail naar infourgentie-commissienl of per post naar Urgentiecommissie, Postbus 29, 5000AA Tilburg.