Kredietwaardigheidscheck

Samen zorgdragen voor betaalbaar wonen

Leystromen voert een kredietwaardigheidscheck in
Met ingang van 25 oktober 2016 voeren wij een verplichte kredietwaardigheidscheck in bij toewijzing van woningen. Daarmee voorkomen we samen dat u in een te dure woning gaat wonen. We voeren de check alleen uit bij nieuwe huurders én bij huurders van Leystromen die niet altijd de huur op tijd betaald hebben. 

Uw financiële achtergrond moet passen bij de huur van de woning
Leystromen vind het belangrijk dat u zorgeloos kunt wonen. Daarbij hoort ook dat uw financiële achtergrond past bij de huurprijs van uw (toekomstige) woning. Als de woonlasten te hoog zijn voor uw situatie, kan dat leiden tot huurachterstand. In dat geval kan uw financiële situatie snel verslechteren met mogelijk vervelende gevolgen voor u. Maar het kan ook zijn dat het u in het verleden niet altijd lukte om uw rekeningen op tijd te betalen. Wij vinden het belangrijk om samen met u ervoor te zorgen dat het betalen van uw huur geen probleem wordt. Voor Leystromen verdient iedereen een kans om een woning van ons te huren!

Wij voeren de kredietwaardigheidscheck uit als een proef tot en met juni 2017. Na evaluatie van de proef nemen we een besluit of we deze definitief invoeren.

Wilt u weten hoe de kredietwaardigheidscheck werkt? En hoe het met uw privacy zit? Lees alles over de werkwijze en privacy kredietwaardigheidscheck.