Huur opzeggen

Bekijk de video voor meer informatie.

Als u uw huur minimaal 6 weken van te voren opzegt krijgt u van ons € 50,-. Wij verrekenen dit bedrag met de eindafrekening.

Opzegtermijn
Als u wilt verhuizen geldt een minimale opzegtermijn van een maand. Weet u al lang van te voren wanneer u gaat verhuizen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. De kans is dan groter dat wij op tijd een nieuwe huurder vinden die misschien nog zaken van u kan overnemen. Bovendien heeft u dan nog alle tijd om eventuele gebreken die wij bij de voorinspectie vaststellen, te herstellen.

Opzeggen
U kunt uw huur op twee manieren opzeggen. Via Mijn Leystromen is het makkelijkst voor u.
Maar u kunt de huur natuurlijk ook schriftelijk opzeggen met het formulier Huur opzeggen. Dat kan op iedere dag van de maand. U kunt het formulier ook ophalen bij onze vestigingen.

 • Onderteken het formulier samen met de eventuele medehuurder;
 • Bij overlijden van de huurder hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig.

Huur opgezegd, en dan?
U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van uw huuropzegging. Vervolgens maken wij zo spoedig mogelijk een afspraak met u voor de vooropname. Hieronder hebben wij alle stappen voor u op een rij gezet.

Vooropname
Bij de vooropname bekijkt de woonmakelaar samen met u de woning. Hij geeft u adviezen en aanwijzingen hoe u de woning in goede staat moet achterlaten. U krijgt een rapport waarin de woonmakelaar precies vermeldt welke werkzaamheden u nog moet uitvoeren voordat u de woning verlaat. In het rapport leest u ook wat de kosten zijn als u ervoor kiest om ons de werkzaamheden te laten uitvoeren. Zowel u als de woonmakelaar ondertekent dit rapport. 

Eindopname
Op de laatste dag van uw huurovereenkomst komt de woonmakelaar bij u langs voor de eindopname. De woonmakelaar loopt samen met u de gemaakte afspraken na. Wanneer u de afspraken niet bent nagekomen, of wanneer de woonmakelaar nog schade vaststelt, herstelt Leystromen die op uw kosten. Is de woning niet schoongemaakt? Dan doen wij dat en brengen de kosten bij u in rekening. 

Inleveren sleutels en eindafrekening
Tijdens de eindopname levert u de sleutels in bij de woonmakelaar van Leystromen. Geef nooit zelf uw sleutels aan de nieuwe huurder. De woonmakelaar noteert bij het verlaten van de woning de meterstanden van gas, elektriciteit en water. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van uw adreswijziging en de eindstanden aan het energiebedrijf en de waterleidingmaatschappij. Binnen twee weken na de oplevering ontvangt u een eindafrekening.* Als wij u kosten in rekening brengen voor eventuele schade, schoonmaak of achterstallige huur, vermelden we dat duidelijk op de eindafrekening. Ook eventuele vergoedingen voor zelf aangebrachte voorzieningen vindt u terug op de eindafrekening. 

Heeft u te veel of te weinig huur betaald? 
Dan wordt dit in de eindafrekening verwerkt. De afrekening van eventuele stook- of servicekosten krijgt u later. Als u in een complex woont met gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen, ontvangt u de eindafrekening servicekosten in het jaar nadat u de huur heeft opgezegd.

Niet vergeten! 
Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u uw nieuwe adres doorgeeft aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente waarin u gaat wonen. De gemeente zorgt ervoor dat u wordt ingeschreven op uw nieuwe adres in het bevolkingsregister. 

*Bij appartementen wordt de eindafrekening voor gas, licht en water soms maar één keer per jaar gemaakt. Het kan dus zijn dat u in dat geval het volgende kalenderjaar nog een rekening ontvangt. Uiteraard betaalt u alleen het bedrag over de periode dat u de woning gehuurd heeft.

  Huur opzeggen

 • Wat is de opzegtermijn van mijn huurwoning?

  Ten minste één volledige maand. U kunt elke dag van de maand de huur schriftelijk opzeggen. De maand opzegtermijn wordt geteld vanaf de ontvangstdatum bij Leystromen. Als u bijvoorbeeld per 17 maart de woning/garage wilt verlaten moet de opzegging uiterlijk 17 februari bij Leystromen binnen zijn. Het is wel belangrijk dat de einde huurtermijn valt op een werkdag.

  Het is prettig als u de huur zo vroeg mogelijk van tevoren opzegt. Zegt u 6 weken of langer van tevoren op? Dan ontvangt u van ons 50 euro. Zo is er ook extra tijd om een nieuwe huurder te vinden waarmee u evt. overnames kunt regelen.

 • Ik wil de huur opzeggen in verband met een overlijden, hoe doe ik dat?

  U moet de huur altijd schriftelijk opzeggen. Dit kan door ons een brief te sturen of gebruik te maken van het formulier huur opzeggen. In geval van een overlijden dient u ook een kopie van de overlijdensakte mee te sturen. Meer informatie vindt u in de folder Ik ga verhuizen.

 • Ik wil de huur opzeggen; hoe doe ik dat?

  U moet de huur altijd schriftelijk opzeggen. Dit kan door ons een brief te sturen of gebruik te maken van het formulier huur opzeggen. In geval van een overlijden dient u ook een kopie van de overlijdensakte mee te sturen. Meer informatie vindt u in de folder Ik ga verhuizen.Vergeet niet de brief indien van toepassing, ook door uw partner of medehuurder te laten ondertekenen.

 • Kan Leystromen het contract met de huurder opzeggen? Zo ja, met welke reden?

  Het opzeggen van de huurovereenkomst door Leystromen gebeurt alleen wanneer er sprake is van een tijdelijke huurovereenkomst, herstructurering of wanprestatie. In de laatste situatie moet u denken aan huurachterstand, ernstige overlast of het kweken van hennep. Leystromen start bij wanprestatie een procedure ter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning.

 • Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wie bepaalt wie er in het huis kan blijven wonen?

  Contractuele medehuurders die uit elkaar gaan en het oneens zijn over de vraag wie de huurovereenkomst voorzet, kunnen de rechter vragen daarover een beslissing te nemen. Dit kan zowel gelden voor huurders die samenwonen als voor huurders die getrouwd zijn. Het kan ook zijn dat beide partijen er samen uitkomen. U laat ons dan weten op wiens naam de huurovereenkomst mag voortgezet worden.