Apart gaan wonen

Soms komt het voor dat een van beide huurders de woning wil verlaten en de ander achterblijft. Bijvoorbeeld bij echtscheiding of het beĆ«indigen van samenwoning. Wanneer de huurovereenkomst op allebei uw naam staat, is het belangrijk dat de vertrekkende huurder zijn/haar huurrecht van de woning opzegt. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij huuropzegging. Voor het opzeggen van het huurrecht kunt u gebruikmaken van het formulier opzegging huurrecht. Wijzigen ook de gegevens van de huurder die achterblijft in de woning, dan kunt u dit aangeven op het huurdersportaal .Mijn Leystromen.

Meer informatie? 
Lees meer in de folder Ik ga verhuizen.