Medehuren

Wat is medehuur?
Bij medehuur krijgt de persoon die bij u inwoont dezelfde rechten en plichten als u. U bent dan de hoofdhuurder en de andere persoon is medehuurder. Vaak gaat het bij medehuur om uw partner met wie u al samenwoont, maar ook familieleden of vrienden kunnen medehuur aanvragen. Voor medehuur geldt een aantal voorwaarden. 

Wat zijn de voorwaarden voor medehuur?

  • Er is een gemeenschappelijke huishouding. Dit kunt u aantonen met bijvoorbeeld een gezamenlijke rekening, een verzekeringspolis die op allebei uw naam staat of andere zaken die met wonen te maken hebben en die u gezamenlijk heeft afgesloten. 
  • U woont minimaal twee jaar samen. U toont dit aan met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie (verkrijgbaar bij de gemeente).
  • Het verzoek mag niet de kennelijke strekking hebben om de aspirant-medehuurder op korte termijn de positie van huurder te verschaffen (na verhuizing van huurder).
  • De medehuurder is financieel in staat om aan de huurverplichting te voldoen.

Hoe vraag ik medehuur aan? 
Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u op Mijn Leystromen eenvoudig medehuur aanvragen. Om medehuur aan te vragen , heeft u de volgende documenten nodig: 

  • Kopie legitimatiebewijs van de persoon die medehuurder wil worden. 
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met adreshistorie van toekomstige medehuurder.
  • Bewijzen van gemeenschappelijke huishouding, bijvoorbeeld een afschrift van een gezamenlijke rekening of verzekering.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap? 
Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is er volgens de wet automatisch sprake van juridisch medehuur. Bent u gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Laat het ons dan weten. Wij passen het huurcontract niet aan, maar u ontvangt van ons een schriftelijk bericht dat de naam van uw partner is toegevoegd in ons systeem. Als u gaat samenwonen, kunt u pas na twee jaar medehuur aanvragen. 

Komen kinderen in aanmerking voor medehuur?
Kinderen verlaten meestal op een bepaald moment het ouderlijk huis. Om die reden komen zij in principe niet in aanmerking voor medehuur.

Wanneer eindigt medehuur?
Medehuur eindigt automatisch als de medehuurder niet meer in de woning woont. Zegt de hoofdhuurder de huur op dan heeft de medehuurder in principe het recht hoofdhuurder te worden. Bij het overlijden van de hoofdhuurder wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder.

Rechten en plichten bij medehuurder

  • Huurder en medehuurder zijn allebei aansprakelijk voor alle rechten en plichten uit de huurovereenkomst.
  • De medehuurder is net als de hoofdhuurder aansprakelijk voor eventuele huurschuld. 
  • De medehuurder is ook aansprakelijk voor de veranderingen die de hoofdhuurder heeft aangebracht aan de woning en voor eventuele schade in de woning.