Inwoning en samenwonen

Komt er tijdelijk iemand bij u wonen? Gaat u samenwonen of trouwen? Geef dit dan aan ons door. Het kan namelijk gevolgen hebben voor uw huurovereenkomst. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. 

Inwoning 
Wat is inwoning? Bij inwoning laat u iemand voor korte tijd bij u in de woning wonen. Inwoning is dus wat anders dan logeren. Laat u iemand voor langer dan 4 weken bij u inwonen, dan spreken we van inwoning. Voor inwoning heeft u toestemming van ons nodig. Hiermee voorkomt u namelijk meldingen van woonfraude. Inwoning is altijd voor een bepaalde tijd. 

Hoe vraag ik inwoning aan? 
Dat kan heel eenvoudig met het formulier aanvraag inwoning/samenwonen. U vindt dit ook bij Folders en uitgaven. Vergeet u niet de volgende documenten mee te sturen: 

 • Kopie legitimatiebewijs van de toekomstige inwoner. 
 • Uittreksel uit de Basisregister Personen (BRP) met adreshistorie van u en van de toekomstige inwoner (af te halen bij de gemeente). 
 • Verhuurdersverklaring van de verhuurder van uw toekomstige inwoner. In deze verklaring geeft de huidige verhuurder aan dat er geen sprake is van huurachterstand of overlast. Als uw inwoner huurder is van Leystromen is een verhuurdersverklaring niet nodig. 

Rechten en plichten bij inwoning

 • De inwoner heeft geen recht op overname van de woning wanneer u vertrekt. 
 • De inwoner heeft ook geen rechten of plichten in relatie tot Leystromen.
 • Wanneer u de huur opzegt en uw inwoner is nog in de woning, dan zullen we een uitzettingsprocedure starten en de kosten op u verhalen. 
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw medebewoners. Bezorgen zij overlast aan omwonenden? Dan spreken wij u daarop aan. 

Samenwonen 
Wat is samenwonen? Wanneer u uw partner voor onbepaalde tijd bij u in de woning wilt laten wonen, noemen we dit samenwonen. Ook hiervoor heeft u toestemming van ons nodig. 

Hoe vraag ik samenwonen aan? 
Dat kan eenvoudig met het formulier aanvraag inwoning/samenwonen. U vindt dit ook bij Folders en uitgaven. Vergeet u niet de volgende documenten mee te sturen: 

 • Kopie van het legitimatiebewijs van uw partner. 
 • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP)  met adreshistorie van u en van uw partner (af te halen bij de gemeente). 
 • Verhuurdersverklaring van de verhuurder van uw partner. In deze verklaring geeft de huidige verhuurder aan dat er geen sprake is van huurachterstand of overlast. Is uw partner huurder van ons, dan hoeft hij of zij geen verhuurdersverklaring in te vullen. 

Rechten en plichten bij samenwonen

 • Uw partner heeft geen recht op overname van de woning wanneer u vertrekt. 
 • Uw partner heeft ook geen rechten of plichten in relatie tot Leystromen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor hem of haar. 
 • Na een gemeenschappelijke duurzame huishouding van tenminste twee jaar kunt u gezamenlijk medehuur aanvragen. Hiermee krijgt uw partner dezelfde rechten en plichten als u.