Apart gaan wonen

Soms komt het voor dat een van beide huurders de woning wil verlaten en de ander achterblijft. Bijvoorbeeld bij echtscheiding of het beĆ«indigen van samenwoning. Wanneer de huurovereenkomst op allebei uw naam staat, is het belangrijk dat de vertrekkende huurder zijn/haar huurrecht van de woning opzegt. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij huuropzegging. Voor het opzeggen van het huurrecht kunt u gebruikmaken van het formulier opzegging huurrecht.

Opzegging huurrecht
Vergeet niet bij uw formulier een kopie van uw legitimatiebewijs en dat van de achterblijvende huurder mee te sturen. 

Meer informatie? 
In de folder Ik ga verhuizen leest u meer informatie.