Persoonlijke gegevens wijzigen

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie of uw gezinssituatie? 
Gaat u trouwen, samenwonen of scheiden? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten. Zo hebben wij altijd uw juiste gegevens. Uw verandering kan namelijk van invloed zijn op uw huurovereenkomst. Daarnaast heeft u voor sommige veranderingen toestemming van ons nodig. Bijvoorbeeld wanneer u gaat samenwonen of iemand bij u in de woning wilt laten wonen. 

U kunt wijzigingen snel en eenvoudig doorgeven aan ons via het huurdersportaal Mijn Leystromen. Op een tijd die u het beste uitkomt, 24 uur per dag, 7 dagen per week, kunt u hier al uw wijzigingen doorgeven.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Kijk dan ook eens bij veelgestelde vragen. Of download de folder Inwoning, samenwonen en medehuur. U kunt uw vraag ook stellen door gebruik Mijn Leystromen. Bellen mag natuurlijk ook. Wij zijn bereikbaar op 088 031 33 00 (lokaal tarief).

  Inwonen, samenwonen en medehuren

 • Wanneer mag ik mijn woning onderverhuren?

  Een woning mag u niet zonder toestemming onderverhuren. Dit staat in de huurovereenkomst. Vraagt u dit dus altijd schriftelijk bij ons aan. We maken dan een afspraak om te beoordelen of we op uw verzoek kunnen ingaan.

 • Ik wil graag medehuurder worden. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  U moet voor medehuurderschap aan de volgende voorwaarden voldoen:  

  • U moet samenwonen en aan kunnen tonen dat u minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de hoofdhuurder voert. Een duurzame gemeenschappelijke huishouding houdt in dat u de intentie heeft om voor lange tijd samen te wonen.
  • De samenleving mag niet van aflopende aard zijn. Dit toont u aan door middel van een gezamenlijke bankrekening, gezamenlijke verzekeringen e.d.
  • Daarbij moeten zowel de hoofdhuurder en de kandidaat medehuurder zijn hoofdverblijf op het adres van aanvraag hebben.Wanneer dat zo is, kunnen zij samen het formulier verzoek tot medehuurderschap indienen.

   

   

   

 • Kan ik iemand tijdelijk in de door mij gehuurde woning laten inwonen?

  Als u iemand tijdelijk bij u wil laten inwonen dient u daarvoor het formulier aanvraag inwoning in te vullen en aan Leystromen te sturen. Pas na onze schriftelijke toestemming kan u iemand laten inwonen.

 • Ik trek in bij mijn partner die reeds een woning huurt. Maak ik evenveel aanspraak op de huurrechten als mijn partner?

  Nee, u heeft alleen huurrechten als u in het huurcontract vermeld staat als Opens internal link in current windowmedehuurder.

 • Kan en mag een kind na overlijden van ouders in de woning blijven wonen?

  Als het meerderjarige kind zijn hoofdverblijf in de woning heeft en met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijk huishouding voerde, zonder rechten te kunnen ontlenen aan medehuurderschap, mag hij of zijn als "samenwoner "de huurovereenkomst van rechtswege gedurende 6 maanden voortzetten. Of er sprake van een duurzaam gevoerde gemeenschappelijke huishouding, hangt van de beoordeling per geval af. Het kind moet binnen 6 maanden schriftelijk aangeven of hij de huurovereenkomst wil beƫindigen of hij een vordering bij de kantonrechter indient tot het verkrijgen van huurderschap.

 • Wie mag er na een scheiding in de woning blijven, de huurder of de medehuurder?

  Bij een echtscheiding kan de rechter bepalen wie van de echtgenoten (voorlopig) in de woning mag blijven. De huurder die op de huurovereenkomst is vermeld, heeft geen voorrang. Datzelfde geldt wanneer mensen ongehuwd samenwonen. Als zij de samenwoning willen beƫindigen en niet samen kunnen beslissen welke partij in de woning blijft, kan ieder van de (mede) huurders de kantonrechter vragen te bepalen dat de ander de huurovereenkomst niet langer mag voortzetten. De rechter weegt de belangen van beide partijen af. Het resultaat kan zijn dat de medehuurder in de woning blijft en dat de huurovereenkomst met de huurder niet meer voortgezet wordt. Leystromen mengt zich nooit in deze beslissing! Degene die de woning verlaat, moet bij Leystromen afstand doen van de huurrechten.