Leefbaarheid

U wilt fijn en prettig wonen. In vitale en aantrekkelijke kernen. Daar zetten wij ons dagelijks voor in. Want wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Leystromen is actief in de kernen en werkt samen met partijen als gemeenten en zorginstellingen aan de leefbaarheid. In ons werkgebied hebben we verschillende type kernen: grote dorpen, middelgrote dorpen en kleine kernen. Hieronder leest u wat hen typeert.

De dorpen Rijen, Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek vallen onder de grote dorpen. Deze dorpen hebben een groene woonomgeving en veel voorzieningen zoals scholen, winkels en gezondheidszorg. Ze liggen in een bosrijke omgeving met veel recreatiemogelijkheden. Deze dorpen groeien de komende jaren het snelst. Daarom moeten er woningen bijgebouwd worden en bestaande woningen goed onderhouden worden. Daarnaast kijken we samen met andere partijen naar de ontwikkeling van verlaten gebieden binnen de dorpsgrenzen, zoals industrieterreinen en oude kloostercomplexen. Maar we kijken ook naar de toenemende vergrijzing. Hierdoor moeten we meer seniorenwoningen en zorgcomplexen bouwen.

De middelgrote dorpen
Gilze, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Moergestel zijn middelgrote dorpen waar mensen prettig kunnen wonen. Er zijn minder voorzieningen dan in de grote dorpen. Ook is er minder werkgelegenheid. Hierdoor trekken jongeren naar de stad en vergrijst de bevolking. De middelgrote dorpen groeien nauwelijks en om die reden worden er weinig nieuwe woningen gebouwd. Door starters kansen te bieden en jonge gezinnen vast te houden kan de vitaliteit van deze kernen behouden blijven. Leystromen kan samen met andere partijen een bijdrage leveren door de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed en bouw van kleine aantallen woningen die precies aansluiten bij de lokale vraag. Ook de toenemende vergrijzing vraagt om de bouw van seniorenwoningen in combinatie met zorgsteunpunten. Kleine kernen De overige 13 kleine kernen in ons werkgebied proberen als leefgemeenschappen de kwaliteit van hun dorp te behouden. Er worden relatief weinig woningen bijgebouwd. Leystromen kan samen met andere partijen een bijdrage leveren door te helpen bij het in stand houden van voorzieningen.