Huuraanpassing 2018

Betaalbaarheid is belangrijk. Wij stellen daarom voor onze woningen een redelijke en betaalbare huur vast. Huren die onder deze redelijke huur zitten, worden verhoogd. En huren die daarboven zitten, worden verlaagd.

Van de overheid mogen de huurprijzen in 2018 met maximaal 3,9% verhoogd worden. Leystromen verhoogt de huren een stuk minder of verlaagt zelfs de huren.

De huuraanpassing gaat in per 1 juli. Klanten ontvingen een brief over de individuele huuraanpassing. 

Bekijk de video voor meer informatie:

Ook in de huurkrant lichten wij uitgebreid de huuraanpassing toe.  

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op! Maar misschien kunt u het antwoord ook al vinden bij de veel gestelde vragen.