Arbitragerechtspraak

Betalingsproblemen willen we graag voorkomen.
We zijn altijd bereid om tot een oplossing te komen en de mogelijkheden te bespreken. Ontstaan er betalingsproblemen? Maak het ons dan zo spoedig mogelijk kenbaar!

Als er een betalingsachterstand ontstaat van huur en/of andere kosten
Zijn wij helaas genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder.  Als de betalingsachterstand niet of niet tijdig opgelost wordt, ontstaan er extra kosten voor u als huurder. Uiteindelijk kunnen wij er voor kiezen om òf de overheidsrechter om een beslissing te vragen, òf de arbitragecommissie van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland. U komt in aanmerking voor Arbitragerechtspraak als:
• U woont in het rayon Oisterwijk of Goirle
• Wij in bezit zijn van uw e-mailadres
• Uw betalingsachterstand maximaal € 1.500 bedraagt
• U niet meer dan 3 betaalregelingen bij ons heeft gehad
• Er verder geen problemen spelen tussen u en Leystromen en/of omwonenden

Door inzet van deze Stichting worden gerechtelijke procedures voor zowel u als Leystromen zo eenvoudig mogelijk gemaakt. En worden de kosten zo laag mogelijk te gehouden.

Een procedure via de Arbitragerechtspraak betekent:
• Lagere kosten voor een procedure dan voor een procedure bij de overheidsrechter. Ook van belang dus wanneer u niet in het gelijk wordt gesteld en de bijkomende kosten voor uw rekening komen.
• Procederen kan ook online; vanuit huis bijvoorbeeld
• Procederen is makkelijker geworden
• Dat de arbitragecommissie een beslissing neemt op basis van Nederlandse wet- en regelgeving en het arbitragereglement. Het arbitragereglement staat op de website www.arbitragerechtspraak.nl. Hierin staat beschreven hoe het geschil wordt behandeld. De inhoud van de beslissing van de arbitragecommissie is hetzelfde als de beslissing van de overheidsrechter.

Een arbitraal vonnis van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland
Is even bindend als een vonnis van de overheidsrechter. Een gerechtsdeurwaarder kan maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat een arbitraal vonnis wordt nageleefd. Denk hierbij aan: ontruiming, beslag op loon of uitkering of beslag op roerende zaken. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

Liever een overheidsrechter inzetten?
Dat kan! Door ons en de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland schriftelijk te informeren. Dat moet gebeuren binnen 30 dagen nadat de gerechtsdeurwaarder de brief heeft overhandigd van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland. In plaats van arbitragerechtspraak volgt dan een dagvaarding om voor de overheidsrechter te verschijnen.

Voor meer informatie
Staat de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent arbitrage omschreven in: Het vierde boek van Burgerlijke Rechtsvordering, Vierde Boek, Arbitrage (artikel 1020 t/m 1077).

Natuurlijk kunt u voor meer informatie ook contact opnemen de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland, via website www.arbitragerechtspraak.nl of tel: 088-1811 000.