Betaalbaarheidsfonds

Kunt u tijdelijk niet aan hun huurbetalingsverplichting voldoen? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op het betaalbaarheidsfonds.

Neem hiervoor contact op met uw leefbaarheidsconsulent of onze budgetcoach. Zij kunnen voor u een aanvraag doen bij het betaalbaarheidsfonds. Vervolgens beoordeelt een toetsingscommissie die aanvraag. Alleen aanvragen die voldoen aan de criteria worden gehonoreerd. De belangrijkste criteria zijn: de situatie waarin u terecht bent gekomen is niet verwijtbaar aan u. En de problemen zijn van tijdelijke aard; de bijdrage uit het fonds moet het probleem definitief oplossen.

Dit fonds is geen vervanging van bestaande voorzieningen en richt zich niet alleen op huurlasten, maar op de totale woonlasten.